Menu

Aanbevelingen

Ik heb het boek gelezen, met verbazing, met bewondering en meestal met open mond. Ik heb elke zin omarmd. Daar stond wat mij zojuist vier jaar lang was overkomen, me was verteld en geleerd of zonder woorden was ingegeven.
John Kuipers, vrager, journalist/schrijver 

Dit boek geeft een indringende beschrijving van twee processen die diep ingrijpen in het menselijke bestaan. Het is geschreven vanuit een unieke koppeling van persoonlijke ervaring en professionele beschouwing. De directheid van de beschrijving maakt het ontstaan van stoornissen begrijpelijk en zeer invoelbaar.
drs. Hanneke van der Woude, psycholoog. 

Dit boek verdient gelezen te worden door professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Het beschrijft hoe het ervaren van niet-bestaan in de vroege kinderjaren en daarna doorleefd kan worden. Het overspoeld worden door ontgrenzende ervaringen bewerkstelligt een existentiële leegte die immens is en nauwelijks te verdragen. De schrijfster schetst hoe diep deze leegte is die niet door de reguliere psychiatrie en psychotherapie begrepen wordt. Hoe de bestaansleegte, via hechting van de kindpositie aan de hulpverlener overwonnen kan worden. De essenties van leegte en zingeving worden met een out-of-the-box denken benaderd.
dr. Ko Vos, psycholoog/socioloog 

Een hoogtepunt in het boek vind ik de beschrijving van de bestaansleegte. Bij mijn weten is niet eerder zo diepgaand en aangrijpend weergegeven wat iemand in deze toestand doormaakt.
 drs. Corrie Vingerling-de Mol, socioloog. 

Leegte heeft een naam en betekenis gekregen. De auteur maakt duidelijk wat het verschil is tussen een psychose en een bijna-doodervaring. Daarmee voegt het boek een nieuwe invalshoek toe aan bestaande literatuur.
drs. Maria van den Bergh, psycholoog

De auteur voert een zacht en krachtig pleidooi voor therapeutische medemenselijkheid naast de beroepsbekwaamheid. De focus is ‘hechting’. Een waardevol boek.
drs. Paula Stuurman, letterkundige-Jungiaans therapeut